Track
Moods
Genres
Time
Sugundona
2:31
Emakhaya
3:25
Wena qha
3:32
Nankumntu enqonqoza
0:35
Umthe'onzima
4:20
Inkosi
4:25
Itamsanqa
4:05
Uyaphiteni ngomlomo
2:33
Hlani ngendawo zenu
2:35
Sangoma
3:46