Track
Moods
Genres
Time
Sugundona
2:31
Umthe'onzima
4:20
Emakhaya
3:25
Nankumntu enqonqoza
0:35
Umtscholozo
4:25
Nomokhwe
5:09
Sangoma
3:46
Wena qha
3:32
Umz'unqabile
4:30
Emasimini
3:48
Hambani bafana
5:21
Uyaphiteni ngomlomo
2:33
Ndabha qwa
4:38
Inkosi
4:25
Amaqwati
4:12